Koulutus ja konsultointi

Samalla kun muistisairaiden henkilöiden määrät kasvavat, lisääntyvät myös näihin sairauksiin keskittyvät tutkimukset ja hoitoon liittyvä tieto. Siksi muistisairaiden parissa työskentelevät tarvitsevat kaiken aikaa tuoretta, ajantasaista tietoa muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä, hoidosta ja muistisairaiden sekä heidän perheidensä kohtaamisesta.

 

Muistivuori Oy suunnittelee ja toteuttaa yksilöllistä, räätälöityä koulutusta pienryhmille tai isommalle joukolle tilaajan itsensä valitsemassa paikassa. Tarjoamme myös erilaisia koulutuspaketteja. Kysy lisää >>

 

Koulutuksen erilaisia toteutusmuotoja:

  • pienryhmäkoulutukset
  • kohdennetut luentosarjat
  • seminaarit
  • yleisötilaisuudet

 

Kohderyhmät:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset julkiselta ja yksityiseltä sektorilta: kotihoidon tiimit, päivätoiminta, palvelutalot, lyhyt- ja pitkäaikaishoito
  • oppilaitokset
  • kansalais-, omais- ja vapaaehtoisjärjestöt
  • muut yhteisöt, kuten seurakunnat ja seurakuntayhtymät
  • muut muistisairaiden kanssa käytännön tilanteissa tekemiseen joutuvat tahot, kuten poliisit, pankit ja apteekit