Mikä on muistikoordinaattori?

Muistikoordinaattori on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja kotona asumisen tukemiseen.

 

Muistivuori Oy tarjoaa muistisairaille ihmisille ja heidän perheilleen kattavan valikoiman muistikoordinaattorin palveluja.

 

Näin muistikoordinaattori palvelee:

  • arvioi muistiongelmista kärsivän henkilön kokonaistilanteen selvittämällä muistitoiminnot, toimintakyvyn ja arjen sujumisen muisti- ja toimintakykymittareiden, haastattelun ja havainnoinnin avulla
  • suunnittelee diagnoosin jälkeisen yksilöllisen ja perhelähtöisen, kotona asumista ja toimintakykyä tukevan jatkohoidon
  • räätälöi kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelman yhteistyössä sairastuneen ja hänen perheensä kanssa
  • ohjaa ja tarvittaessa auttaa etuuksien ja apuvälineiden hankkimisessa
  • arvioi hoidon vastetta, sairauden etenemistä, kokonaistoimintakyvyn muutoksia, arjen sujumista ja erilaisten palvelujen tarvetta koordinoimalla kokonaishoitoa
  • havaitsee ja reagoi nopeasti kotihoitoa uhkaaviin kriisi- ja ongelmatilanteisiin
  • tarjoaa tietoa ja tukea muistisairaalle ihmiselle ja hänen perheelleen sairauden eri vaiheissa
  • tarjoaa erityisasiantuntemusta ja konsultointiapua sairastuneen omaisille ja hoitoon osallistuvalle hoitotiimille