Muistivuori Oy

Muistivuori Oy on erikoistunut muistipotilaille ja heidän läheisilleen tarjottaviin yksilöllisiin, kotona asumista tukeviin palveluihin. Räätälöimme jokaisen asiakkaan palvelut henkilökohtaisen tilannekartoituksen perusteella – vankalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella.

 

Teemme kokonaisvaltaisia muisti- ja toimintakyvyn selvityksiä kotioloissasi ja ohjaamme asianmukaisiin jatkotutkimuksiin.

 

Ohjaamme ja tarvittaessa autamme niiden etuuksien hakemisessa, joihin sairastunut on oikeutettu sekä apuvälineiden hankkimisessa.

 

Muistivuori Oy tarjoaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä eri tahoille muistisairauksiin ja muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja hoitoon liittyvää ajantasaista koulutusta.

 

Arvomme ja toimintaperiaatteemme

 

Lähdemme kaikessa toiminnassamme yksilön ja perheen tarpeista. Kaikki palvelut suunnitellaan tältä pohjalta, ei rutiineina.

 • Kunnioitamme asiakasta ja hänen perhettään ja suunnittelemme hoidon sen mukaisesti.
 • Ymmärrämme, että perhe on oman tilanteensa asiantuntija ja arvostamme sitä.
 • Luotamme asiakkaan ja hoitajan väliseen toimivaan yhteistyöhön ja hoitokumppanuuteen.
 • Ymmärrämme, että muistisairaalla on oikeus osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja tulla kuulluksi niistä.

 

Tarjoamme tällaisia resursseja

 

 • päteviä voimavaroja asiakkaan hoitoon
 • perusteellista ammattitaitoa ja hyvää ammatillista otetta
 • luotettavaa ja tasavertaista kohtelua muistisairaalle ja hänen perheelleen
 • aitoa välittämistä
 • joustavaa ja kiireetöntä palvelua
 • arjen toimintakykyä tukevaa, kuntouttavaa kohtaamista ja avustamista
 • myönteistä suhtautumista asiakkaan tilanteeseen ja optimistista asennetta, jolla yhdessä löydetään parhaat ratkaisut