Toimintatapamme

Muistisairaus on entistä useamman ongelma

 

Suomessa arvioidaan tätä nykyä olevan noin 120 000 muisti- ja dementiaoireista kärsivää henkilöä. Heistä noin 60 % eli yli 70 000 asuu edelleen kotona, ja suuri osa on yksinasujia.

 

Väestön ikääntyminen lisää muistisairaiden osuutta noin 13 000 hengellä vuodessa. Siksi asia koskee entistä suurempaa osaa väestöstä: niitä, jotka sairastuvat itse, ja niitä, joiden perheenjäsen tai muu läheinen sairastuu. Kaikki tarvitsevat ammattiapua selvitäkseen uudesta elämäntilanteesta.

 

Mistä apua?

 

Näin suuri sairastuneiden määrä on sekä yhteiskunnallinen että inhimillinen haaste. Mitkään laitospaikat eivät riitä tällaisen henkilömäärän hoitamiseen, eikä laitoksessa asuminen ole muutenkaan useimpien mieleen. Mahdollisimman pitkään kotona asuminen on yleensä sairastuneiden ja heidän omaistensa ensisijainen toive. Kotona asumisen edellytyksiä voidaan lisätä muistisairaan ihmisen hoitoon koulutetun ja perehtyneen ammattilaisen tuella.

 

Muistisairaudet ovat eteneviä sairauksia, joiden alkuvaiheessa on tärkeää nopea diagnoosin teko ja pikainen hoidon määrittely. Sairauden etenemistä voidaan kuitenkin hidastaa oikeanlaisella hoidolla ja sopivilla tukitoimilla. Tuttu kotiympäristö helpottaa jo sinänsä arjesta selviytymistä, mutta pidempään kotona asuminen edellyttää pätevää ohjausta ja kannustusta.

 

Tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta

 

Jokaisen muistisairaan ja hänen omaistensa tilanne on erilainen, ja siksi hoitokaan ei voi olla yhdenmukaista. On tärkeää, että muistisairauksiin koulutettu ja perehtynyt ammattilainen räätälöi tarvittavat toimenpiteet kunkin perheen tilanteeseen sopiviksi, koordinoi muistisairaan hoitoa ja tarkkailee sairauden etenemistä.

 

Pyrimme löytämään yhdessä sairastuneen ja hänen perheensä kanssa nimenomaan heille parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Näin voidaan varmistaa muistisairaan ihmisen omannäköisen elämän ja elämänlaadun jatkuminen sairaudesta huolimatta, inhimillinen hoito ja omaisten tukeminen. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan aitoa välittämistä, perheen kuulemista, hyvää ammatillista osaamista, perusteellista muistisairauksiin perehtymistä sekä verkosto-osaamista. Juuri tätä haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme. Tämä on meidän palvelukonseptimme ydin.